Disseny Passivhaus

Quin és el procés de disseny d'una Passivhaus?

El procés de disseny d’una casa Passivhaus comença en el moment que comença el disseny de la casa. És en aquest moment on es prenen les decisions més rellevants que permetran optimitzar la casa energèticament. Com el seu nom indica es tracta de fer una casa passiva, és a dir, gairebé sense aportació d’energia exterior per a climatització, i per això és imprescindible treballar amb l’orientació de les façanes, les proteccions solars, els corrents d’aire, la compacitat, els colors… i tot allò que ens permeti reduir al màxim el consum d’energia tant a l’estiu com a l’hivern.

 Cal esmentar que tot i que no cal arribar al límit de tots els paràmetres del paràgraf anterior i que sí que es pot adaptar pràcticament qualsevol projecte per a certificar-lo com a Passivhaus és del tot aconsellable que aquesta es concebi així ja des del començament. Això permet optimitzar processos, costos i materials, ja que si a l’hora de fer la certificació la casa no compleix amb l’estàndard a la primera (que és el més probable) s’hauran de prendre decisions respecte al disseny (orientació, mides de finestres, passos de falsos sostres, etc…) o increment de costos o canvis de materials ( més aïllament, incloure capa estanca, canvis d’instal·lacions tèrmiques i d’aigua calenta, etc…), a part de tota la feina tècnica addicional.

El procés de certificació comença una vegada realitzat aquest disseny arquitectònic de la casa, amb la modelització en 3d de l’edifici que es vulgui certificar. En aquest model s’hauran d’incloure totes les característiques rellevants tèrmicament, com són les transmitàncies dels materials, l’orientació, les dimensions exactes de les finestres, els obstacles per a l’assolellament,… En aquest punt és especialment rellevant poder determinar el grau d’assolellament de l’edifici, ja que és un aspecte clau per a conèixer el balanç energètic d’una casa passiva. És també en aquest punt en que es poden produir alguns canvis menors en el disseny inicial, sobretot pel que fa a mides de finestres o pel que fa als elements de control solar.

Una vegada que s’ha pogut acabar de polir la geometria de l’edifici, es trasllada la informació del model 3D a un arxiu PHPP per a acabar de definir la resta de característiques: característiques de la màquina de ventilació, sistemes de climatització i aigua calenta, ponts tèrmics, generació d’energia solar fotovoltaica, paràmetres de control solar, pou de ventilació, etc… També serà molt important per al càlcul fer una estimació correcta de les possibles càrregues internes de les diferents zones de la casa. No estaríem fent un bon disseny si la diferència de temperatures entre habitacions fos molt diferent, encara que la casa en conjunt complís amb l’estàndard.