Sobre nosaltres

Divers Arquitectura

Divers Arquitectura és un estudi enfocat a la realització de projectes integrals d’arquitectura energèticament eficients, tant d’obra nova com de rehabilitació. Qualsevol de les nostres propostes inclou sempre una atenció especial pel disseny tant pel que fa a l’arquitectura com pel que fa a l’interiorisme, ja que entenem els nostres projectes com una obra de disseny integral.

La nostra experiència ens permet emprendre amb solvència qualsevol tipus de projecte per a satisfer les necessitats particulars dels nostres clients, principalment enfocant la nostra activitat cap a l’arquitectura residencial.

A Divers Arquitectura creiem que per a poder realitzar la nostra activitat amb màximes garanties és clau controlar 2 aspectes dels projectes que desenvolupem: l’eficiència energètica i el disseny estructural, la qual cosa ens permet controlar el disseny final del projecte sense dependre d’altres agents externs, llevat dels projectes específics d’enginyeria quan aquests són preceptius (climatització, plaques solars, telecomunicacions, etc.) . D’aquesta manera el control sobre el projecte és gairebé total i ens permet prendre les decisions pertinents ràpidament, de manera flexible i tan adaptada com sigui possible a la solució final per aconseguir en cada projecte un nivell molt precís d’execució. 

L'equip

biel-domenge-divers-arquitectura

Biel Domenge

Arquitecte i co-fundador

Arquitecte i soci d'Alba Roca Studio

672 246 373

sergi-galindo-divers-arquitectura

Sergi Galindo

Arquitecte i co-fundador

Arquitecte i soci d'Alba Roca Studio

623 226 468

alba-nieto-divers-arquitectura

Alba Nieto

Arquitecta tècnica i sòcia

Interiorista i fundadora d'Alba Roca Studio

650 164 642

nuria-rondon-divers-arquitectura

Núria Rondón

Arquitecta dependent

miquel-collado-divers-arquitectura

Miquel Collado

Estudiant d'arquitectura en pràctiques (ETSAV)